přejít na úvodní stránku
přejít na úvodní stránku
24. prosince Slavnost Narození Páně
- vigilie (půlnoční)
Jan Ševčík st.
Anna Ševčíková st.
25. prosince Slavnost Narození Páně Anežka Hamplová
Ludmila Abrahámová
26. prosince Svátek sv. Štěpána
- mše sv. hodová Labutice -
Jitka Zahálková
1. ledna Slavnost Matky Boží
Panny Marie
Marie Švecová
Josef Havelka
6. ledna Slavnost Zjevení Páně Ludmila a Ladislav
Šustrovi
8. ledna Svátek Křtu Páně Eva Havlenová
Josef Havelka
15. ledna 2. neděle v mezidobí Miluše Milarová
Marie Zatloukalová
22. ledna 3. neděle v mezidobí Ludmila a František
Šustrovi
29. ledna 4. neděle v mezidobí Radek Fiedler
Jarmila Greplová
2. února Svátek Uvedení Páně
do chrámu
Zita Zahálková
Anežka Hamplová
5. února 5. neděle v mezidobí Pavel Grepl
Antonín Spáčil
12. února 6. neděle v mezidobí Jan a Ludmila
Pospíšilovi
19. února 7. neděle v mezidobí Jana a Antonín
Spáčilovi
22. února Popeleční středa Marie Švecová
Jan Ševčík st.
26. února 1. neděle postní Jitka a Petr
Zahálkovi
5. března 2. neděle postní Anežka Hamplová
Roman Krajíček