přejít na úvodní stránku
přejít na úvodní stránku
16. června Slavnost Nejsvětější Trojice,
1. sv. přijímání
rodiče dětí
23. června 12. neděle v mezidobí
Slavnost Těla a Krve Páně
Ludmila a František
Šustrovi
25. června mše sv.
na Mariánské zahradě
Marie Švecová
28. června Slavnost
Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
Marie Bochýnková
Roman Krajíček
29. června Slavnost
sv. Petra a Pavla
Anežka Hamplová
Ludmila Abrahámová
30. června 13. neděle v mezidobí Radek Fiedler
Jarmila Greplová
5. července Slavnost
sv. Cyrila a Metoděje
Ludmila a Ladislav
Šustrovi
7. července 14. neděle v mezidobí
- Velká pouť -
Jana a Antonín
Spáčilovi
14. července 15. neděle v mezidobí
- Malá pouť -
Jitka a Petr
Zahálkovi
21. července 16. neděle v mezidobí Jiří Ševčík
Martin Grepl
25. července mše sv.
na Mariánské zahradě
Roman Krajíček
28. července 17. neděle v mezidobí
- mše sv. hodová Suchdol -
Pavel Grepl
Antonín Spáčil
4. srpna 18. neděle v mezidobí
pouť Porciunkule
Eva Havlenová
Josef Havelka
6. srpna svátek Proměnění Páně Petr Zahálka
11. srpna 19. neděle v mezidobí Jan a Ludmila
Pospíšilovi
15. srpna Slavnost
Nanebevzetí Panny Marie
Zita Zahálková
Anežka Hamplová
18. srpna 20. neděle v mezidobí Miluše Milarová
Marie Zatloukalová