přejít na úvodní stránku
přejít na úvodní stránku
28. září Slavnost
sv. Václava
Ludmila a František
Šustrovi
2. října 27. neděle v mezidobí Jitka a Petr
Zahálkovi
9. října 28. neděle v mezidobí Marie Švecová
Jan Ševčík st.
16. října 29. neděle v mezidobí Pavel Grepl
Antonín Spáčil
23. října 30. neděle v mezidobí Anežka Hamplová
Roman Krajíček
25. října mše sv.
na Mariánské zahradě
Miluše Milarová
30. října 31. neděle v mezidobí Ludmila a Ladislav
Šustrovi
1. listopadu Slavnost Všech svatých Anežka Hamplová
Ludmila Abrahámová
2. listopadu Památka zesnulých Marie Švecová
Josef Havelka
6. listopadu 32. neděle v mezidobí Eva Havlenová
Josef Havelka
13. listopadu 33. neděle v mezidobí
- mše sv. hodová Seč -
Jan Ševčík st.
Anna Ševčíková st.
20. listopadu Slavnost
Ježíše Krista Krále
Miluše Milarová
Marie Zatloukalová
27. listopadu 1. neděle adventní Radek Fiedler
Jarmila Greplová
4. prosince 2. neděle adventní Jan a Ludmila
Pospíšilovi
8. prosince Slavnost Panny Marie počaté
bez poskvrny prvotního hříchu
Zita Zahálková
Anežka Hamplová
11. prosince 3. neděle adventní Jana a Antonín
Spáčilovi
18. prosince 4. neděle adventní Jarmila Greplová
Marie Zatloukalová