přejít na úvodní stránku
přejít na úvodní stránku
14. dubna Květná neděle Jitka a Petr
Zahálkovi
18. dubna Zelený čtvrtek Ludmila a František
Šustrovi
19. dubna Velký pátek Jan Ševčík st.
Anna Ševčíková st.
20. dubna Bílá sobota rozpis
21. dubna Slavnost
Zmrtvýchvstání Páně
Radek Fiedler
Jarmila Greplová
22. dubna Pondělí
velikonočního oktávu
Marie Bochýnková
28. dubna Neděle
Božího milosrdenství
Jana a Antonín
Spáčilovi
4. května Pouť dětí Jan Ševčík ml.
5. května 3. neděle velikonoční
- Pouť hasičů -
zástupci hasičů
12. května 4. neděle velikonoční Ludmila a Ladislav
Šustrovi
19. května 5. neděle velikonoční
- mše sv. hodová Klárky -
Pavel Grepl
Antonín Spáčil
25. května mše sv.
na Mariánské zahradě
Petr Zahálka
26. května 6. neděle velikonoční Jan a Ludmila
Pospíšilovi
30. května Slavnost
Nanebevstoupení Páně
Marie Švecová
Jan Ševčík st.
31. května Svátek
Navštívení Panny Marie
Anežka Hamplová
Ludmila Abrahámová
2. června 7. neděle velikonoční Eva Havlenová
Josef Havelka
9. června Slavnost
Seslání Ducha sv.
Zita Zahálková
Anežka Hamplová