přejít na úvodní stránku
přejít na úvodní stránku
12. ledna Svátek Křtu Páně Ludmila a František
Šustrovi
19. ledna 2. neděle v mezidobí Jana a Antonín
Spáčilovi
26. ledna 3. neděle v mezidobí Eva Havlenová
Josef Havelka
2. února 4. neděle v mezidobí
Uvedení Páně do chrámu
Jitka a Petr
Zahálkovi
9. února 5. neděle v mezidobí Zita Zahálková
Anežka Hamplová
16. února 6. neděle v mezidobí Radek Fiedler
Jarmila Greplová
23. února 7. neděle v mezidobí Pavel Grepl
Antonín Spáčil
26. února Popeleční středa Jan Ševčík st.
Anna Ševčíková st.
1. března 1. neděle postní Miluše Milarová
Marie Zatloukalová
8. března 2. neděle postní Jiří Ševčík
Martin Grepl
15. března 3. neděle postní Ludmila a Ladislav
Šustrovi
19. března Slavnost
sv. Josefa
Marie Švecová
Jan Ševčík st.
22. března 4. neděle postní Marie Bochýnková
Roman Krajíček
25. března Slavnost
Zvěstování Páně
Anežka Hamplová
Ludmila Abrahámová
29. března 5. neděle postní Jan a Ludmila
Pospíšilovi
5. dubna Květná neděle Marie Švecová
Josef Havelka