přejít na úvodní stránku
přejít na úvodní stránku
1. dubna
Pondělí
velikonočního oktávu
Radek Fiedler
7. dubna
Neděle
Božího milosrdenství
Jana a Antonín
Spáčilovi
8. dubna
Slavnost
Zvěstování Páně
Anežka Hamplová
Ludmila Abrahámová
14. dubna
3. neděle velikonoční
Jitka a Petr
Zahálkovi
21. dubna
4. neděle velikonoční
Simona Milarová
Miluše Milarová
28. dubna
5. neděle velikonoční
Eva Havlenová
Josef Havelka
5. května
6. neděle velikonoční
- Pouť hasičů -
zástupci
hasičů
12. května
7. neděle velikonoční
- mše sv. hodová Klárky -
Radek Fiedler
Jarmila Greplová
19. května
Slavnost
Seslání Ducha sv.
Pavel Grepl
Antonín Spáčil
25. května
Mše sv.
na Mariánské zahradě
Anežka Hamplová
26. května
Slavnost
Nejsvětější Trojice
Ludmila a František
Šustrovi
30. května
Slavnost
Těla a Krve Páně
Ludmila a Ladislav
Šustrovi
31. května
Svátek Navštívení
Panny Marie
Marie Švecová
Josef Havelka
2. června
9. neděle v mezidobí
Slavnost Těla a Krve Páně
Jan Ševčík st.
Anna Ševčíková st.
7. června
Slavnost
Nejsv. Srdce Ježíšova
Zita Zahálková
Anežka Hamplová
9. června
10. neděle v mezidobí
Simona Milarová
Marie Zatloukalová
16. června
11. neděle v mezidobí
Jan a Ludmila
Pospíšilovi