přejít na úvodní stránku
přejít na úvodní stránku
24. dubna Neděle Božího
milosrdenství
Jan Ševčík st.
Anna Ševčíková st.
1. května 3. neděle velikonoční Eva Havlenová
Josef Havelka
8. května 4. neděle velikonoční
- Pouť hasičů -
zástupci hasičů
15. května 5. neděle velikonoční
- mše sv. hodová Klárky -
Jana a Antonín
Spáčilovi
22. května 6. neděle velikonoční Jitka a Petr
Zahálkovi
25. května mše sv.
na Mariánské zahradě
Anežka Hamplová
26. května Slavnost
Nanebevstoupení Páně
Ludmila a Ladislav
Šustrovi
29. května 7. neděle velikonoční Ludmila a František
Šustrovi
5. června Slavnost
Seslání Ducha sv.
Miluše Milarová
Marie Zatloukalová
12. června Slavnost Nejsvětější Trojice,
1. sv. přijímání
rodiče dětí
19. června 12. neděle v mezidobí
Slavnost Těla a Krve Páně
Radek Fiedler
Jarmila Greplová
24. června Slavnost
Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
Zita Zahálková
Anežka Hamplová
25. června mše sv.
na Mariánské zahradě
Marie Švecová
26. června 13. neděle v mezidobí Jan a Ludmila
Pospíšilovi
29. června Slavnost
sv. Petra a Pavla
Pavel Grepl
Antonín Spáčil