přejít na úvodní stránku
přejít na úvodní stránku
13. ledna Svátek Křtu Páně Zita Zahálková
Anežka Hamplová
20. ledna 2. neděle v mezidobí Jana a Antonín
Spáčilovi
27. ledna 3. neděle v mezidobí Ludmila a Ladislav
Šustrovi
2. února Svátek Uvedení Páně
do chrámu
Marie Bochýnková
3. února 4. neděle v mezidobí Radek Fiedler
Jarmila Greplová
10. února 5. neděle v mezidobí Miluše Milarová
Marie Zatloukalová
17. února 6. neděle v mezidobí Anežka Hamplová
Ludmila Abrahámová
24. února 7. neděle v mezidobí Ludmila a František
Šustrovi
3. března 8. neděle v mezidobí Marie Švecová
Josef Havelka
6. března Popeleční středa Jan Ševčík st.
Anna Ševčíková st.
10. března 1. neděle postní Jitka a Petr
Zahálkovi
17. března 2. neděle postní Jan a Ludmila
Pospíšilovi
19. března Slavnost
sv. Josefa
Eva Havlenová
Josef Havelka
24. března 3. neděle postní Pavel Grepl
Antonín Spáčil
25. března Slavnost
Zvěstování Páně
Zita Zahálková
Anežka Hamplová
31. března 4. neděle postní Jiří Ševčík
Martin Grepl
7. dubna 5. neděle postní Marie Švecová
Jan Ševčík st.