přejít na úvodní stránku
přejít na úvodní stránku
25. května
mše sv.
na Mariánské zahradě
Marie Švecová
28. května
Slavnost
Seslání Ducha sv.
Eva Havlenová
Josef Havelka
4. června
Slavnost Nejsvětější Trojice,
1. sv. přijímání
rodiče dětí
11. června
10. neděle v mezidobí
Slavnost Těla a Krve Páně
Ludmila a František
Šustrovi
16. června
Slavnost
Nejsvětějšího Srdce
Ježíšova
Zita Zahálková
Anežka Hamplová
18. června
11. neděle v mezidobí
Radek Fiedler
Jarmila Greplová
24. června
mše sv.
na Mariánské zahradě
(11.00 hod.)
Anežka Hamplová
25. června
12. neděle v mezidobí
Miluše Milarová
Marie Zatloukalová
2. července
13. neděle v mezidobí
- Velká pouť -
Marie Švecová
Josef Havelka
5. července
Slavnost
sv. Cyrila a Metoděje
Ludmila a Ladislav
Šustrovi
9. července
14. neděle v mezidobí
- Malá pouť -
Pavel Grepl
Antonín Spáčil
16. července
15. neděle v mezidobí
Anežka Hamplová
Ludmila Abrahámová
23. července
16. neděle v mezidobí
- mše sv. hodová Suchdol -
Jana a Antonín
Spáčilovi
25. července
mše sv.
na Mariánské zahradě
Miluše Milarová
30. července
17. neděle v mezidobí
Jan a Ludmila
Pospíšilovi
6. srpna
18. neděle v mezidobí
Pouť Porciunkule
Jan Ševčík st.
Anna Ševčíková st.
13. srpna
19. neděle v mezidobí
Jitka a Petr
Zahálkovi