přejít na úvodní stránku
přejít na úvodní stránku
25. srpna 21. neděle v mezidobí Ludmila a František
Šustrovi
25. srpna mše sv.
na Mariánské zahradě
Anežka Hamplová
1. září 22. neděle v mezidobí Jitka a Petr
Zahálkovi
8. září Pouť
Narození Panny Marie
Pavel Grepl
Antonín Spáčil
14. září Svátek
Povýšení sv. Kříže
Ludmila Abrahámová
15. září 24. neděle v mezidobí
- mše sv. hodová Lipová -
Eva Havlenová
Josef Havelka
22. září 25. neděle v mezidobí
- mše sv. hodová Jednov -
Jan a Ludmila
Pospíšilovi
25. září mše sv.
na Mariánské zahradě
Marie Švecová
28. září Slavnost
sv. Václava
Radek Fiedler
Jarmila Greplová
29. září 26. neděle v mezidobí Jan Ševčík st.
Anna Ševčíková st.
6. října 27. neděle v mezidobí Jiří Ševčík
Martin Grepl
13. října 28. neděle v mezidobí Jana a Antonín
Spáčilovi
20. října 29. neděle v mezidobí Ludmila a Ladislav
Šustrovi
25. října mše sv.
na Mariánské zahradě
Petr Zahálka
27. října 30. neděle v mezidobí Miluše Milarová
Marie Zatloukalová
1. listopadu Slavnost Všech svatých Marie Švecová
Jan Ševčík st.
2. listopadu Památka zesnulých Zita Zahálková
Anežka Hamplová