Kvůli epidemii koronaviru Tříkrálová sbírka pro Charitu neproběhla obchůzkou dětí po vesnicích. Pokladničky byly umístěné na Obecním úřadě, v obchodech a v kostele. Vybralo se 6 273 Kč.
  
   V neděli 7. února po mši svaté otec uděloval svatoblažejské požehnání.
  
   Od 26. dubna není omezen počet účastníků bohoslužeb. Je potřebné dodržovat rozestupy 2 m mezi nečleny rodin, zůstávají respirátory nebo nanoroušky. Doporučeno nepoužívat svěcenou vodu a vynechat pozdravení pokoje.
  
   Během postní doby si věřící mohli vyzvednout v kostele skládačky k Postní almužně. O Velikonocích otec nesloužil mše svaté kvůli vzrůstajícímu počtu nemocných na Covid19. Nedělní mši svatou sloužil až 18. dubna. Farníci mohli přinést pokladničky k Postní almužně. Pro Charitu Konice, na její projekty, na finanční pomoc jednotlivcům i rodinám, se vybralo 2.229 Kč.
  
   V neděli 25. července na svátek sv. Kryštofa otec po mši svaté požehnal auta.

   29. srpna požehnal otec dětem aktovky, batohy a školní pomůcky.

   Mši svatou v katedrále v Olomouci za nová kněžská a řeholní povolání děkanátů Konice a Svitavy sloužil 4. září biskup Josef Nuzík.

   7. listopadu sloužil otec mši svatou za zemřelé. Pak jsme šli průvodem na hřbitov.


   Statistika: 5 pohřbů.
Kronika 2021