V ranních hodinách 24. února oznámil prezident Ruské federace Vladimír Putin zahájení „speciální vojenské operace“. Ruská vojska vstoupila na území Ukrajiny. 25. března zasvětil Svatý otec František v rámci iniciativy „24 hodin pro Pána“ Rusko a Ukrajinu Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Ve Fatimě zasvěcení provedl kardinál Konrad Krajewski. 31. prosince zemřel v klášteře Mater Ecclesiae ve Vatikánu emeritní papež Benedikt XVI. ve věku 95 let.

  Při Tříkrálové sbírce 8. ledna děti vykoledovaly pro pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí pro Charitu Konice v Šubířově 6 140 Kč a v Chobyni 1 450 Kč.

  6. února nám otec udělil svatoblažejské požehnání. 11. února se dožil 90 let bývalý duchovní správce P. Josef Hladiš SJ, který žije na Velehradě. 14. února začalo na Obecním úřadě nepravidelné setkávání seniorů pod záštitou Centra pro rodinu Kána Konice. Na první setkání připravila paní Anna Burgetová informace o životě papeže Jana Pavla II. Setkávání seniorů probíhalo do konce roku. K 31. prosinci ukončila paní Anna Burgetová pracovní poměr u Arcibiskupství olomouckého.

  6. března nám otec udělil popelec. Od 14. března byla rozvolněna proticovidová opatření. Respirátory jsou povinné pouze v hromadné dopravě a ve zdravotnictví. Při bohoslužbách bylo obnoveno dobrovolné pozdravení pokoje, do kropenek se vrátila svěcená voda.

  13. května jmenoval papež František arcibiskupa Jana Graubnera arcibiskupem pražským. Arcibiskupství převzal po kardinálu Dominiku Dukovi. Do té doby, než bude vybrán nový olomoucký arcibiskup, byl řízením arcidiecéze pověřen biskup Josef Nuzík.

  V neděli 24. července ve spojení se svatým Kryštofem nám otec po mši svaté požehnal auta.

  V neděli 28. srpna jsme ve mši svaté děkovali za úrodu.

  V neděli 25. září sloužil otec mši svatou s udělováním svátosti pomazání nemocných. Svátost přijalo 5 lidí.

  V sobotu 8. října jsme jeli s farníky ze Suchdola a Brodku na farní pouť k P. Michalovi Zahálkovi, rodákovi z Jednova, do farnosti Drahotuše.

  15. října měl děkanát Konice a Svitavy pouť v katedrále v Olomouci za obnovu rodin a nová kněžská povolání. Mši svatou sloužil v 17 hod biskup Josef Nuzík. Doprava byla individuální.

  6. listopadu po mši svaté jsme se společně vydali na hřbitov k dušičkové pobožnosti.

  31. prosince zemřel v klášteře Mater Ecclesiae ve Vatikánu emeritní papež Benedikt XVI. ve věku 95 let.Statistika:   

3 křty,
5 lidí přijalo svátost pomazání nemocných,
5 pohřbů.Kronika 2022