Pouť dětí a mládeže  - květná - pouť dětí a mládeže děkanátů Konice a Prostějov – na tuto pouť připutuje (z části pěšky či na kole) kolem 250-ti dětí a mládeže, pro které je připraven program – mše svatá, občerstvení, různé hry a soutěže na hřišti a na závěr májová pobožnost. Tato pouť se uskutečňuje od roku 1991. Mše sv. začíná v 10:00 a pouť končí ve 14:30 májovou pobožností.

Hlavní – tzv. Velká pouť se uskutečňuje první neděli v červenci.

Malá pouť - slaví se 2. neděli v červenci.

V srpnu je pouť
Porciunkule, na kterou pravidelně pěšky přicházejí poutníci z Protivanova a okolí (v neděli blíže k 4. 8. na svátek Panny Marie Královny andělů).

Pouť k svátku Narození Panny Marie - slaví se v neděli blíž svátku Narození Panny Marie.

Pouť nemocnýchslaví se blíž památky Panny Marie Bolestné (15.09.). Pouť k Panně Marii Bolestné je poutí nemocných z děkanátu Konice. Tato pouť nemocných vznikla v roce 2004. V hojném počtu se jí účastní nejen starší a nemocní věřící ze širokého okolí.