•  stanovit si termín a místo
•  pevné rozhodnutí dodržovat

•  odevzdat Pánu vše, co by nás mohlo rozptylovat
•  uvést se do přítomnosti Ježíše Krista
•  chválit Boha
•  číst, nepřemýšlet nad tím, nechat tím prostoupit srdce
•  co mi tím chce Bůh sdělit? Teď už i přemýšlet
•  modlitba
•  zapisujte si, k čemu jste došli

A povzbuzení: Bůh je Láska!
Pro účastníky semináře duchovní obnovy:
návod jak se modlit