Velmi osobní, důvěrný! Příklad co uvést:

•  Jsem připraven učinit Ježíše Pánem svého života.
•  Jsem připraven žít svůj život ve spojení s ním a v závislosti na něm.
•  Jsem připraven být Ježíšovým přítelem a denně s ním strávit určitý čas.
•  Jsem připraven vzdát se všeho, co od něho nepřichází, a co k němu nevede.
•  Svěřit okamžik a okolnosti své smrti Pánu JežíšiPřipomínky k dopisu Pánu Ježíši