Je nutná Istanbulská úmluva?

Istanbulská úmluva a Dublin IV. = dvojnásobná genocida českého národa

EVROPA: Istanbulská úmluva

Problémy vyplývající z Istanbulské úmluvy

Istanbulský dohovor: Vlk v ovčom rúchu

Istanbulský dohovor pretláča zvrátenú „gender ideológiu“ do medzinárodného právaVíce zdrojů....:
Istanbulská úmluva 2