Misál
Obsahuje všechny modlitby ke mši svaté. Je zároveň uspořádán podle pořadí jednotlivých částí mše svaté a liturgického roku.

Lekcionář
Obsahuje čtení ze Starého i Nového zákona a žalmy. Název pochází z latinského slova "lectio" = čtení.

Má šest dílů:

1.Neděle (nedělní cyklus A, B, C) a slavnosti Páně.
2.Všední dny doby adventní, vánoční, postní a velikonoční
3.Všední dny liturgického mezidobí od 1. do 17.týdne (feriální cyklus 1-lichý a 2-sudý)
4.Všední dny liturgického mezidobí od 17. do 34. týdne (feriální cyklus 1-lichý a 2-sudý)
5.Slavnosti, svátky a památky Panny Marie, svatých, o posvěcení kostela.
6.K různým příležitostem:
                a) Mše spojené s určitými obřady a za různé potřeby.
                b) Mše votivní, za zemřelé.


Kancionál
(nepatří mezi liturgické knihy)
Obsahuje písně, které zpíváme při bohoslužbách. Název pochází z latinského slova "cantus" = zpěv.

Liturgické knihy
Liturgické knihy
Ministrantské menu  <<
Ministrantské menu  <<