Období liturgického roku:

Advent
Doba čekání na příchod Pána Ježíše. (4 neděle adventní)

Vánoce

Je to období, ve kterém slavíme tajemství narození Pána Ježíše. Začíná Narozením Páně (vigilií 24.12.) a končí svátkem křtu Páně.

Půst

Je to období příprav na Velkou noc. V centru je utrpení a smrt Pána Ježíše. Začíná
Popeleční středou a končí ranní mší na Zelený čtvrtek. Trvá 40 dní

Svatý týden

Tvoří jej Květná neděle, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota a Vzkříšení Pána Ježíše. (+dny mezi)

Velikonoční třídení

Začíná na Zelený čtvrtek večerní mší svatou a končí oslavou zmrtvýchvstání ukřižovaného Krista.

Velikonoční doba

Začíná nedělí Zmrtvýchvstání Páně a konči slavností Seslání Ducha Svatého. Trvá 50 dní

"Výpočet" slavení velikonoc
Velikonoce jsou pohyblivé svátky a proto se dají určit podle následujícího pravidla:
1.Od prvního jarního dne nalezneme první jarní úplněk.
2.Neděle po prvním jarním úplňku je slavnost Vzkříšení Páně.
3.Odpočítáme směrem zpět 6 kalendářních týdnů a středa před je Popeleční středa. (rozsah 40 dní bez postních nedělí)

Liturgické mezidobí


Během roku v údobí 33 bebo 34 týdnů je liturgické mezidobí, které vyplňuje celý zbytek roku mimo výše jmenované údobí.
V tomto období si také připomínáme působení a kázání Pána Ježíše a také oslavujem nejvíc památek svatých a to zpravidla v den jejich smrti nebo narození nebo svatořečení či blahořečení.

Má dvě části:
1.Začíná svátkem Křtu Páně a trvá až do Popeleční středy.
2.Začíná pondělím po seslání Ducha Svatého a končí týdnem po slavnosti Krista Krále.

Liturgický  rok
Liturgický  rok
Ministrantské menu  <<
Ministrantské menu  <<
Advent
Vánoce
Svatý týden
Velikonoce