Držení rukou
Sepnuté ruce směřují šikmo vzhůru a pravý palec je přes levý.
Sepnuté ruce značí symbol, že se chceme nechat spoutat Ježíšem, chceme svou vlastní vůli podřídit vůli Boží. Máme je blízko srdci: tím chceme výjádřit, že se modlíme nejen ústy, ale i celým srdcem. Prsty směřují vzhůru, tedy naše modlitba má stoupat vzhůru k Bohu.

Kříž
Velké znamení kříže: Připomíná nám, že Ježíš pro nás umřel na kříži. My tím říkáme, že pro Ježíše také něco dokážeme obětovat. Je to zásvětná modlitba: chci všechno dělat ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Znamení kříže nás celé zahrnuje, objímá.
Malé znamení kříže: Dělá se před evangeliem. Křížek na čele značí: chceme pochopit Boží slovo; křížek na ústech: chceme v každé době Boží slovo vyznávat; křížek na prsou: v srdci chceme Boží slovo vždy uchovávat a jednat podle něho.

Stání
Stojíme vždy vzpřímeně, paty u sebe.
Když stojíme, znamená to, že jsme připraveni poslouchat a dělat to, co chce Bůh. Zároveň vyjadřuje úctu k tomu, kdo k nám mluví – např. k Ježíši při evangeliu.

Sezení
Sedíme vzpřímeně, paty u sebe, ruce na stehnech. Sedání: sedneme si se sepnutýma rukama, až potom je položíme na stehna. Stoupání: sepneme ruce a stoupneme si.
Jsme uvolnění, klidní, abychom mohli plně a dokonale naslouchat. Udělali jsme si pro toho druhého čas.
Postoje  ministranta
Postoje  ministranta
Ministrantské menu  <<
Ministrantské menu  <<
Klečení
Klečíme vzpřímeně, nohy u sebe, sepnuté ruce. Klekání: poklekáme na pravé koleno, pak přidáme levou nohu. Stoupání: levou rukou si přidržíme sukni, stoupáme si prvně na levou nohu, pak přisuneme pravou a sepneme ruce.
Klaníme se Bohu, značíme tím, že jsme pokorní, protože Bůh je mnohem větší než já.

Pokleknutí
Poklekáme na pravé koleno.
Projev úcty a pokory před Pánem Ježíšem v eucharistii.

Úklona
Ukláníme se ohybem v půlce zad.
Pozdrav oltáře, uctění místa, kde se slaví eucharistie.

Sklon hlavy
Projev úcty Ježíši a celé nejsvětější Trojici.

Podání ruky
Podáváme vždy pravou (i skauti), díváme se do očí.
Vyjadřuje odpuštění, přátelství, jednotu. Díváme se při něm druhému do očí.

Bití v prsa
Bijeme se pěstí dvakrát na hrudní kost (v cizině často třikrát).
Děláme to při vyznání hříchů, protože se chceme probudit z dělání hříchů, vyburcovat se k zamyšlení nad sebou a k obrácení. Zároveň je to symbol trestání vlastním úderem.

Chůze
Chodíme přiměřeně pomalu a vzpřímeně.
Má vyjadřovat radost a připravenost ke službě.